Regulamin konkursu o Janie Pawle II

1. W konkursie biorą udział uczniowie naszej szkoły z kl. IV-VIII.
2. Udział w konkursie polega na napisaniu wiersza albo modlitwy o pokój i dobro na świecie za wstawiennictwem Jana Pawła II, na specjalnie udostępnionej w tym celu stronie internetowej. Wpis należy podpisać własnym imieniem i nazwiskiem oraz podać klasę. Wpisanie się na stronie internetowej jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację i wykorzystanie danych osobowych uczestnika.
3. Uczestnik, który nie podpisał swojego wpisu imieniem i nazwiskiem, a chce aby został on oceniony, może osobiście zgłosić u organizatorów chęć uczestnictwa w konkursie.
4. Ocenianiem wpisów zajmuje się specjalnie powołane jury.
5. Oceniane są tylko wpisy oryginalne, własnego pomysłu, wcześniej nie publikowane (nie są oceniane teksty przepisane lub skopiowane z Internetu).
6. O terminie rozpoczęcia, zakończenia i rozstrzygnięciu konkursu uczestnicy zostają poinformowani na szkolnej stronie internetowej.

Organizatorzy: Joanna Guze, Jadwiga Jarzyńska, Siostra Laura, Michał Klain