V Szkolny Internetowy Konkurs o Janie Pawle II

Po raz piąty zaprosiliśmy uczniów naszej szkoły do udziału w Szkolnym Internetowym Konkursie o św. Janie Pawle II. Poniżej prace uczestników.

Konkurs zakończony – prosimy nie wpisywać się.

Wpisz się...

 
 
 
 
* napisz, kto się wpisał... Pamiętaj o kulturze obowiązującej w Internecie...
15 wpisów.
Ksawery Kasprzyk VIII D Ksawery Kasprzyk VIII D napisał/a 16 maja 2023 o 21:42
„Jan Paweł II”
Ojcze Święty – Janie Pawle II,
wspomóż nas swoją modlitwą w tych trudnych czasach
i zanieś nasze błagania ku miejscu wiecznego błogosławieństwa – siedziby Boga.
Skłaniamy się ku Tobie, by za Twoim pośrednictwem wyprosić
u Najwyższego pokój na całym świecie.
Ojcze, nalegamy – spraw, by ludzie otworzyli się na dobro i ożyw kamienne serca
okrutnych, którzy skazują najsłabszych na cierpienie.
Niech ich wnętrza wypełni łaskawość, a człowiek dla człowieka stanie się bratem.
Pozwól tylko dobrym przesądzać o losach narodów.
Ojcze, prosimy Cię – spraw, by Bóg otulił nasze pokruszone lękiem dusze
i dał nam wiedzę, by budować mosty porozumienia.
Uciekamy się do Ciebie pełni wiary, że obronisz nas przed złem,
które rodzi ból w sercach, a dzieci i chorych skazuje na drogę krzyżową.
Zwracamy się do Ciebie z ufnością, że siła Twojej modlitwy uczyni,
że Bóg nas wysłucha i zapanuje pokój na tym potarganym wojennym
wzburzeniem światem.
Amen.
Nina Karasiewicz 8d Nina Karasiewicz 8d napisał/a 16 maja 2023 o 21:14
Janie Pawle II.
Potrafiłeś w nas obudzić nadzieję
na lepsze jutro.
Powtarzałeś z ufnością - „Nie lękajcie się!”.
Prosimy Cię - polecaj nas opiece Matki Bożej,
która poprowadzi nas do Syna Swojego
i powierzy nas jego miłosierdziu.
Ojcze święty, przeżyłeś grozę wojny i
okupacji, rewizje i aresztowania...
Janie Pawle II.
Wspieraj nas w modlitwie o pokój na świecie.
Dopomagaj w Szczęściu Bożym.
Śpiew ptaków niech nas budzi w Polsce -
kraju szczęśliwych ludzi.
Wiktoria Majewska 8D Wiktoria Majewska 8D napisał/a 16 maja 2023 o 18:30
Janie Pawle II dziś będąc w orszaku świętych
spoglądasz łagodnie na Ziemię.
Widzisz jak dzień po dniu następuje
i czas upływa nieustannie.
Ludzie codziennie stają na arenie życia
nie wiedząc czy przyjdzie im
zmagać się z kolejnym wyzwaniem,
czy los w swej łaskawości
obdaruje ich szczęściem tym razem.
Przyjdź ze swą modlitewną pomocą
i pomóż strapionym na duszy.
Otocz ojcowską miłością i opieką
wszystkich ubogich w duchu.
Ulecz zranione serca człowiecze
wlewając w nie Boże Łaski.
Tak by na Ziemi zapanował pokój
i wzajemny szacunek.
Hubert Nogowski 6b Hubert Nogowski 6b napisał/a 16 maja 2023 o 17:13
Drogi Janie Pawle II prosimy Cię o dobro i pokój na świecie. Uproś Boga Najwyższego o zaprzestanie i zakończenie wszystkich wojen. Szczególnie prosimy o ochronę dzieci i młodzieży, o które tak się troszczyłeś i tak kochałeś. Spraw aby były bezpieczne i otoczone opieką każdego dnia. Wstaw się aby każdy żył w zgodzie i służył pomocą bliźniemu. Oto Cię prosimy twoi bracia i siostry.
Nikola Szyngiel 8d Nikola Szyngiel 8d napisał/a 15 maja 2023 o 21:47
W małym mieście-dawno temu,
radość i szczęście dawałeś każdemu.
Bliźnich wszystkich szanowałeś
i kremówki z uśmiechem zajadałeś.
W piłkę na dworze lubiłeś grać
i szczęście swym rodzicom dawać.
W liceum w teatrze swych sił próbowałeś
i na studia do Krakowa wyjechałeś.
II Wojna Światowa Ci przeszkodziła,
na świętą drogę sprowadziła.
Sutannę choć dostałeś za dużą,
to chodziłeś w niej z wielką dumą.
Teraz każdy Polak o Tobie wie
i słuchając o Tobie, uśmiecha się.
Igor Wierzbicki 6B Igor Wierzbicki 6B napisał/a 15 maja 2023 o 19:42
Janie Pawle II papieżu polski nasz,
dobrze że o Nas dbasz.
Prosimy cię o pokój,
by na świecie zapanował spokój.
Aby na Ukrainie wojna się zakończyła,
żeby wśród narodów przyjaźń zagościła.
Oto wszystko pokornie cię błagamy,
i w podzięce ukłon Tobie składamy.
Maximilian Scholz 8a Maximilian Scholz 8a napisał/a 15 maja 2023 o 19:18
Ojcze Święty
Za Twoim powodem
niech Polska stanie się znów silnym narodem
silnym w wiarę , nadzieję i miłość
I Oby nam się to nigdy nie znudziło
Abyśmy cenili i szanowali spokój
I wszystkich ludzi wokół
prosimy też o pokój dla całego świata
teraz gdy ogień wojny nam zagraża
bądź Ojcze Świętym strażnikiem ołtarza
za twoim Ojcze Świętym pośrednictwem wznosimy błaganie
miej nas w opiece litościwy Panie.
Wiktor Rydel, VIII A Wiktor Rydel, VIII A napisał/a 15 maja 2023 o 19:05
O Wszechmocny Boże,

Wznoszę do Ciebie moją modlitwę o pokój na świecie.
Obserwując niesprawiedliwość, nienawiść i cierpienie,
mój serce pragnie zobaczyć świat pełen harmonii.

Niech Twoja miłość przemieni serca ludzi,
abyśmy zaczęli szanować i kochać się nawzajem.
Niech Twój pokój, który przekracza wszelkie zrozumienie,
pozostanie z nami na wieki.

Wszystkich przywódców i decydentów proszę,
aby prowadzili nasze narody na drogę pokoju.
Daj im mądrość, odwagę i wspólne zrozumienie,
aby podejmowali decyzje służące dobru wszystkich ludzi.

Pomóż nam przezwyciężyć podziały i uprzedzenia,
abyśmy mogli zjednoczyć się jako bracia i siostry.
Niech nasza różnorodność będzie powodem do radości,
a nie powodem do konfliktów i walk.

Wzbudź w nas pragnienie szukania dialogu i pojednania,
abyśmy mogli rozwiązywać nasze różnice w pokojowy sposób.
Uczyń naszym sercom otwartymi i pełnymi miłości,
abyśmy mogli być kanałami Twojego pokoju na ziemi.

Boże, proszę Cię o pokój na świecie.
Niech Twoje światło rozwieje ciemności i nienawiść.
Niech Twój duch zstąpi na wszystkie narody i kontynenty,
abyśmy mogli żyć w pokoju i wzajemnym zrozumieniu.

Wszystko to składam przed Tobą, Panie,
w imię Twojego Syna, Jezusa Chrystusa,
który nauczał nas kochać naszych wrogów
i szukać pokoju we wszystkich sytuacjach.

Amen.
Klaudia Hermaszewska, klasa 5a Klaudia Hermaszewska, klasa 5a napisał/a 14 maja 2023 o 21:25
Dobry Boże, Panie Nasz,
spójrz na Świat, co bratu robi brat.
Człowiek, słaba istota, zgubił się w ciemności,
niech w jego sercu miłosierdzie zagości.
Jak Jan Paweł II miłował wszystkich ludzi,
tak proszę Cię Panie, niech na świecie pokój nastanie.
By każdy człowiek czuł się bezpiecznie,
by już nigdy nie zaznał krzywdy i żył w miłości wiecznie.
Proszę Cię Boże o pokój na świecie,
wielki mój Panie, wysłuchaj swe dziecię.
Julia Szacht 8d Julia Szacht 8d napisał/a 14 maja 2023 o 20:19
Prosimy by czasy, w których dano nam żyć
były wolne od wszelkich niebezpieczeństw.
Aby na świecie panował pokój, harmonia i spokój.
Aby człowiek z człowiekiem w zgodzie żył,
zawsze lojalny, uczciwy był.
Aby każdy szacunek miał do siebie,
zawsze bliźniemu pomagał w potrzebie.
Aby brat brata nie zabijał,
potrzebującego bez słowa nie mijał.
O zgodę i pokój za Twoją przyczyną prosimy przez pośrednictwo Jana Pawła II.
Aleksandra Balsam klasa 8d Aleksandra Balsam klasa 8d napisał/a 14 maja 2023 o 12:28
Janie Pawle II
Obejmij nas swymi anielskimi skrzydłami
I uchroń nas od tego nieszczęścia
A tym ludziom co gehennę przeżywają
Nasi sąsiedzi
na południowo-wschodniej granicy
Daj im wiarę i nadzieję w to, żeby te niepotrzebne walki się skończyły.
Aby w tym wojennym tunelu
ujrzeli światełko nadziei.
Dość już wojen i tych walk
oraz ludzkiego cierpienia
Po co ta nienawiść ?
Po co ta złość?
Niech nastanie nadzieja, pokój
abyśmy się wzajemnie miłowali , szanowali.
Czas złożyć bronie i wszelkie granaty
Czasu się nie cofnie , ale można dojść w końcu do porozumienia.
Zakończyć to.
Podać braterską dłoń na zgodę
Aby pokój, miłość zwyciężyła
I świat żył w zgodzie i miłości
Oto cię Ojcze prosimy .
Natalia Krupa 2a Natalia Krupa 2a napisał/a 13 maja 2023 o 21:33
W pięknym mieście Wadowice,
mieszkał Karol zwany Lolkiem.
Jego najlepszym kolegą był Jurek,
razem chętnie grali w piłkę.
Gdy Karol był mały,
zmarła mu mamusia.
Lubił narty, kajaki i ładne widoki,
choć marzył o teatrze został księdzem.
Studenci mówili do niego "wujku",
bo był ich przyjacielem.
Gdy został papieżem w Watykanie,
postrzelił go pan Ali Agca.
Papież mu przebaczył i modlił się za niego.
Dziś jest świętym, mieszka w niebie,
i pilnuje mnie i ciebie.
Lena Marszałkowska klasa 6b Lena Marszałkowska klasa 6b napisał/a 12 maja 2023 o 06:33
"Papież Polak"
Papież Polak to wielka osoba,
to naszego kraju ozdoba.
Jest w naszych sercach od dawna już,
dla Niego ślę bukiet przepięknych róż.
Uczył nas miłości bliźniego,
całe serce oddam dla Niego.
Dlaczego niektórzy ludzie nie słuchają Jego słów,
tylko do walki staje ich duch.
Przemoc to zła jest rzecz,
Papież odrzuciłby ją precz.
Prosiłby o rozmowę, dialog narodów zwaśnionych.
Dążyć do spokoju pragnień utraconych.
Usiadłby przy stole z jednym i drugim
i obdarował ich mądrym słowem długim.
Kiedy jest ciężko komuś na duszy,
modląc się do Niego,
zawsze Go usłyszy.
To co Papież nas nauczył,
tego nikt nigdy nie wykluczy.
Dobro, miłość, przebaczanie,
to jest wszystko,
to Jego kazanie.
Wojna to rozpacz, wojna to zło,
Jan Paweł nie chce by z ludźmi to szło.
On chce pokoju, szacunku między narodami,
mówi o tym swoimi kazaniami.
Powinniśmy jak Papież być dobrzy i prawi,
a nie w czeluści piekła pogrążyć się niemrawie.
To Jego miłość prowadzi do tego,
że stajemy się lepsi nie wybierając złego.
Jan Paweł żyje w naszych sercach wiecznie,
powinniśmy się o Niego modlić koniecznie.
Dominika Falkiewicz 8D Dominika Falkiewicz 8D napisał/a 11 maja 2023 o 20:53
Karolu, ty żeś oddał życie,
oddał je swemu Bogu,
chciałabym Cię zobaczyć,
u śmierci mojego progu.
Pokazałbyś, żebym się niczego nie bała,
na Boga w niebie czekała,
on mnie swoją miłością obdarzy.
Nadia Czabaj 8A Nadia Czabaj 8A napisał/a 24 kwietnia 2023 o 18:12
Prosimy o pokój dla świata,
żeby brat nie zabijał brata.
Aby ludzie w zgodzie znów żyli
i zawsze dobrzy dla siebie byli.
O to Ciebie Nasz Panie prosimy,
nasze ręce ku Niebu wznosimy.
Za pośrednictwem naszego świętego-
papieża Jana Pawła II-iego.
Wysłuchaj naszych prośb o Boże,
przecież ty wszystko możesz.

Archiwum

2022 r.2021 r.2020 r. 2