Święto Niepodległości. Urodziny patrona

fot. Adrian Komorniczak

Zobacz relację uczniów z koła fotograficzno-filmowego z uroczystego apelu z okazji Narodowego Dnia Niepodległości oraz 125. rocznicy urodzin majora Henryka Sucharskiego.

Cz. 1
Cz. 2
Cz. 3

Wykorzystano sprzęt zakupiony w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”.